Het gazon bekalken ?

Ons gazon bekalken gaan we vooral doen als de grond te zuur is. Verzuring van onze gronden is eigenlijk een natuurlijk proces, vooral onder invloed van zure regen en door uitspoeling. Als de pH-waarde te laag is zal ons gras slecht groeien en krijgen we veel mosgroei en kale plekken in het gazon.

gazon bekalken

Wat zijn de gevolgen van een te lage pH-waarde ?

  • Een slechte opname van voedingsstoffen en verspilling van dure meststoffen (landbouwers weten dit maar al te goed)
  • De meeste mossen zijn zuurminnend en zullen weelderig tieren in het gazon
  • Kans op magnesiumgebrek (slechte bladkleur)
  • Vermindering van het bodemleven
  • Een slechte bodemstructuur

Meten is weten

Lukraak kalk strooien zonder een voorafgaande bodemanalyse is niet verstandig. Om te gazon bekalkenweten hoeveel kalk onze grond nodig heeft moeten we eerst de pH-waarde (laten) bepalen. Aan de hand van een grondstaal kan je best een pH-test laten uitvoeren. Dit kan je laten doen in de meeste tuincentra. Ofwel koop je een zelftestkit en doe je het zelf.

Afhankelijk van de grondsoort varieert de ideale pH-waarde voor je gazon tussen 6,5 en 7,5. In de meeste gevallen betekent dit een jaarlijkse onderhoudsbekalking van ongeveer 10 kg per are. Maar als de ontleding uitwijst dat de pH-waarde veel te laag is (=grond te zuur) zal er zeker een zwaardere herstelbekalking nodig zijn. Het advies over de te gebruiken dosissen wordt meestal uitgedrukt in kg per 10m² of per 100m² (1 are).

Wanneer gazon bekalken ?

In de praktijk wordt er zowel in het voorjaar of het najaar bekalkt. Maar de najaarsbekalking is de beste keuze omdat de kalk dan de volledige winter de tijd heeft om in te werken. Men gaat ervan uit dat alle kalkmeststoffen 2 tot 4 maanden nodig hebben om optimaal hun werk te doen. Bemesten en kalken doen we dus best niet samen, want kunstmest en kalk kunnen elkaar tegenwerken.

Goed om te weten

  • Lichte gronden zoals zand verzuren sneller dan zware kleigronden
  • Als de pH-waarde stijgt, wordt de grond minder zuur
  • Zeewierkalk is een snel oplosbare zachtwerkende kalk van natuurlijke oorsprong en is tevens rijk aan magnesium, dit zal de mooie groene kleur van het gras ten goede komen